Báo cáo kết quả công tác của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia

Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: H. Minh
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: H. Minh
Ông Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: H. Minh
Lên top