Báo cáo của MTTQ cần nêu rõ giải pháp cho các thách thức quốc gia

Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Bà Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Quang Vinh
Lên top