Báo Bạc Liêu có Tổng biên tập mới

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương trao Quyết định bổ nhiệm ông Hàn Ái Tiến (trái) làm Tổng biên tập Báo Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương trao Quyết định bổ nhiệm ông Hàn Ái Tiến (trái) làm Tổng biên tập Báo Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương trao Quyết định bổ nhiệm ông Hàn Ái Tiến (trái) làm Tổng biên tập Báo Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top