Băng nhóm Đường "Nhuệ" lộng hành: Có việc bảo kê, chống lưng không?

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật nói về vụ án Đường "Nhuệ".
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật nói về vụ án Đường "Nhuệ".
Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật nói về vụ án Đường "Nhuệ".
Lên top