Bằng mọi biện pháp để có vaccine sớm nhất, nhiều nhất có thể

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2021. Ảnh: Trần Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2021. Ảnh: Trần Vương
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7.2021. Ảnh: Trần Vương
Lên top