Ban Tuyên giáo T.Ư nêu 6 vấn đề định hướng tuyên truyền với báo cáo viên

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nêu những vấn đề định hướng tuyên truyền với đội ngũ báo cáo viên. Ảnh: Việt Dũng.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nêu những vấn đề định hướng tuyên truyền với đội ngũ báo cáo viên. Ảnh: Việt Dũng.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng nêu những vấn đề định hướng tuyên truyền với đội ngũ báo cáo viên. Ảnh: Việt Dũng.
Lên top