Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 1.2020

TS Cao Đức Phát - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương báo cáo tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
TS Cao Đức Phát - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương báo cáo tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
TS Cao Đức Phát - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương báo cáo tại Hội nghị. Ảnh T.Vương
Lên top