Ban Tuyên giáo Trung ương quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hằng
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hằng
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham gia quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thu Hằng
Lên top