Ban Tuyên giáo Trung ương khai trương mạng xã hội VCNET

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET). Ảnh Trần Vương
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET). Ảnh Trần Vương
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu khai trương hệ thống thông tin điện tử tuyên giáo (VCNET). Ảnh Trần Vương
Lên top