Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu hai người ứng cử đại biểu Quốc hội

Đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Đồng chí Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Lên top