Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm

Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh T.Vương
Toàn cảnh hội nghị giao ban công tác khoa giáo Đảng 6 tháng đầu năm 2019. Ảnh T.Vương
Lên top