Ban Tuyên giáo Trung ương bổ nhiệm, điều động nhiều nhân sự

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh T.A
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh T.A
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm. Ảnh T.A
Lên top