Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đón Huân chương Lao động hạng Nhất

Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm. Ảnh Võ Lâm
Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm. Ảnh Võ Lâm
Thành ủy Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm. Ảnh Võ Lâm
Lên top