Ban Tôn giáo Chính phủ khẳng định trục vong, gọi hồn vi phạm pháp luật

Ban Tôn giáo Chính phủ  yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng trước ngày 25.3. Ảnh: CBV
Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng trước ngày 25.3. Ảnh: CBV
Ban Tôn giáo Chính phủ yêu cầu Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ninh báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh việc truyền bá vong báo oán tại chùa Ba Vàng trước ngày 25.3. Ảnh: CBV
Lên top