Ban Tổ chức T.Ư trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh Ngô Khiêm
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh Ngô Khiêm
Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ. Ảnh Ngô Khiêm
Lên top