Ban Tổ chức TƯ có thêm 3 vụ trưởng thông qua thi tuyển

Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chúc mừng 3 thí sinh trúng tuyển vào chức Vụ trưởng. Ảnh: Vietnamnet
Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chúc mừng 3 thí sinh trúng tuyển vào chức Vụ trưởng. Ảnh: Vietnamnet
Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chúc mừng 3 thí sinh trúng tuyển vào chức Vụ trưởng. Ảnh: Vietnamnet
Lên top