Ban Tổ chức T.Ư bổ nhiệm 3 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ

3 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vừa được bổ nhiệm. Ảnh Ngọc Anh
3 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vừa được bổ nhiệm. Ảnh Ngọc Anh
3 Phó Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) vừa được bổ nhiệm. Ảnh Ngọc Anh
Lên top