Ban Tổ chức Trung ương tặng 500 triệu đồng cho người nghèo Nghệ An

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: PQ
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: PQ
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình trao số tiền 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vì người nghèo tỉnh Nghệ An. Ảnh: PQ
Lên top