Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng.
Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Tạp chí Xây dựng Đảng.
Lên top