Ban Tổ chức Trung ương có tân Cục trưởng Cục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Thanh Sơn. Ảnh Bá Thắng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Thanh Sơn. Ảnh Bá Thắng
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Thanh Sơn. Ảnh Bá Thắng
Lên top