Ban Tổ chức “Ngày Độc lập 2.9.1945”

Ban Tổ chức Ngày Lễ Độc lập 2.9.1945. Ảnh tư liệu
Ban Tổ chức Ngày Lễ Độc lập 2.9.1945. Ảnh tư liệu
Ban Tổ chức Ngày Lễ Độc lập 2.9.1945. Ảnh tư liệu
Lên top