Ban Quản lý Lăng thông báo về việc viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ST.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ST.
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: ST.
Lên top