Bản lĩnh và khát vọng Việt Nam

Minh Quang |

Ngày 30.4.1975 là một ngày lịch sử trọng đại, là ngày thống nhất đất nước, non sông thu về một dải. 47 năm qua, lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần đoàn kết đồng lòng của dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng tiếp tục được phát huy, khẳng định bản lĩnh và khát vọng Việt Nam, phát triển đất nước phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường.

Vươn lên trong những thời điểm gian khó

Những ai đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, khi đối diện trước những khó khăn, mất mát to lớn, hay trực tiếp chứng kiến cảnh non sông bị chia cắt, người thân bị chia lìa, thậm chí chỉ cần từng tìm hiểu nỗi đau thương của chiến tranh, hẳn sẽ thấm thía được hết giá trị của hòa bình, độc lập và thống nhất đất nước. 

Gần nửa thế kỷ trôi qua, đồng bào ta dù ở trong nước cũng như ở nước ngoài đồng tâm, hiệp sức một lòng không ngừng thực thi công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ dưới ngọn cờ của Đảng, dân tộc ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta giữ vững vị thế mới trên trường quốc tế. Đặc biệt, những thành tựu đó khẳng định sức mạnh con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn thách thức hiểm nghèo, chủ động không ngừng hội nhập quốc tế, tạo tiền đề vững chắc, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tự nhiên như cuộc sống, không gì cản được.

Giờ đây cả dân tộc vẫn đang trong hành trình bứt phá và làm nên những kỳ tích mới. Những kỳ tích mà không gì có thể thay thế được, đó là Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, đó là con người Việt Nam thông minh, anh dũng, nhân hậu và khoan dung. Tinh thần Chiến thắng đã làm chúng ta sống lại không khí hào hùng của ngày đại thắng với niềm phấn khởi vô song bởi những thành tựu mà đất nước đạt được từ khi thống nhất đến nay. Kết quả này cũng chính là bệ phóng để Việt Nam tiếp tục thực hiện khát vọng hùng cường trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức, trong gian khó, bản lĩnh ngày càng được thể hiện. Trong đó, tác động bởi dịch COVID-19 là một thử thách lớn. Đầu năm 2022, tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2021; triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: “Trong 2 năm 2020 - 2021 vừa qua và năm 2022 - 2023 tới đây, cùng với toàn thế giới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã, đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt với “Kẻ thù vô hình - COVID-19” như tên của cuốn sách của nhiều tác giả do Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch vừa mới phát hành với tinh thần chống dịch như chống giặc.

“Kẻ thù vô hình - COVID-19” là hết sức nguy hiểm, nó không chỉ cướp đi sinh mạng của con người mà còn có thể hủy hoại nhiều thành quả mà nhân loại và nhân dân ta đã dày công vun đắp. Để có thể chiến thắng “Kẻ thù vô hình - COVID-19” hết sức nguy hiểm và tàn ác này, giữ gìn, phát huy những thành tựu, kết quả đã đạt được, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trước hết là mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, chúng ta lâu nay đã đổi mới, sáng tạo thì tới đây càng phải đổi mới, sáng tạo hơn nữa; Nhà nước ta nói chung, Chính phủ, chính quyền các địa phương nói riêng lâu nay đã liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì tới đây càng phải liêm chính, kỷ cương, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thì tới đây càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới có thể hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, thịnh vượng, hùng cường”.

Để thực hiện mục tiêu này chắc chắn phải có bản lĩnh, khát vọng và quyết tâm.

Minh chứng từ thực tế

Cũng tại hội nghị trên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt ra nhiệm vụ: “Năm 2022 phải đạt được nhiều thành tích và tiến bộ hơn năm 2021!”. Chỉ một từ “hơn” nhưng chứa đựng trách nhiệm và niềm tin đối với cán bộ, Đảng viên và mỗi người dân trong đó nổi bật yêu cầu “phát huy những thành tích, kết quả và bài học kinh nghiệm đã đạt được; khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; vượt qua mọi khó khăn, thách thức”.

Thực tế đã chứng minh, trong nhiệm vụ phục hồi kinh tế xã hội vượt qua khó khăn bởi dịch COVID-19, nhiều thành quả đã đạt được xuất phát từ các chỉ đạo của Đảng, những nỗ lực của Nhà nước trong việc ban hành hàng loạt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế để không lỡ nhịp với đà phục hồi của kinh tế thế giới, đồng thời đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

Cùng đó, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện đồng bộ các giải pháp. Ngoài ra, sự ủng hộ của nhân dân cả nước và niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ đã phát huy tác động, hiệu quả, tạo động lực khôi phục và phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Tổng cục thống kê nhận định: "Kinh tế-xã hội nước ta 3 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các ngành, lĩnh vực có xu hướng phục hồi và tăng trưởng trở lại". Cụ thể hoá bằng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2022 ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 3,22%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 5,08%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 4,20%...

Đó là dịch COVID-19 đã được kiểm soát, tỉ lệ người tiêm vaccine cao, nằm trong những nước có độ phủ vaccine cao trên thế giới và khu vực, được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá cao. Cùng với đó là những chuyển biến tích cực như thị trường du lịch dần được khôi phục, giáo dục đã trở lại hoạt động gần như bình thường khi các quyế định đã cho trẻ em các cấp đi học trở lại…

Trên đây chỉ là những ví dụ cho những nỗ lực vượt khó. 

Bản lĩnh còn được thể hiện trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, xã hội quan tâm. Tiếp tục khẳng định chống tham nhũng, tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Nhiều vụ việc được khẩn trương điều tra, làm rõ, trong đó có cả những cán bộ cấp cao, các tướng lĩnh trong quân đội bị xử lý, kỷ luật đã tiếp tục mang lại niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể nói, khi chủ động, tích cực bước ra thế giới, dân tộc ta đồng tâm chuẩn bị thực lực cho mình mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chướng ngại trên con đường độc lập và phồn vinh, thì mối quan hệ máu thịt, sinh tử giữa Đảng với Nhân dân lại càng đòi hỏi chăm lo, vun đắp. Đoàn kết thống nhất toàn dân tộc là sức mạnh vô địch. 

Một lần nữa khẳng định bản lĩnh và khát vọng của cả dân tộc Việt Nam.

Minh Quang
TIN LIÊN QUAN

Khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước

Vương Trần |

Hà Nội - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước.  

Đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng Việt Nam hùng cường

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

GS-TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, qua nghiên cứu có thể thấy rằng, Bản Tuyên ngôn Độc lập được coi như văn kiện lịch sử vô giá, thiên cổ hùng văn, tuyên ngôn lập nước Việt Nam thời hiện đại, kế tục những truyền thống dựng nước, giữ nước của ông cha ta qua các thời đại Đinh, Lý, Trần, Lê…

Bản Tuyên ngôn độc lập và ý chí, khát vọng về hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

Quang Lâm |

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cho đến ngày hôm nay, sau 76 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đang được phát huy trong cuộc chiến mới: Cuộc chiến chống “giặc” COVID-19.

Nước sông Dương Tử thấp kỷ lục, nhiều nơi ở Trung Quốc hạn nghiêm trọng

Thanh Hà |

Sông Dương Tử - con sông dài nhất ở Châu Á và cùng 2 hồ nước ngọt lớn nhất của Trung Quốc  đang ở mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu ghi dữ liệu trong khi những dòng sông khác cũng khô hạn. 

2 xe khách đấu đầu, 2 tài xế bị thương, Quốc lộ 6 ùn tắc nhiều giờ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình – Vụ va chạm giữa 2 xe khách đi ngược chiều đã khiến 2 tài xế bị thương, Quốc lộ 6 - nơi xảy ra tai nạn ùn tắc nhiều giờ.

Anh Tuấn - Nguyệt Hằng: Khi sống 10-15 năm sẽ đủ sâu nặng để bỏ qua tất cả

Nhóm PV |

Vợ chồng diễn viên Anh Tuấn - Nguyệt Hằng có cuộc trò chuyện với Lao Động về bí quyết giữ hôn nhân của họ.

TPHCM: 1,76 triệu lượt lao động được xác nhận để lĩnh hỗ trợ tiền thuê nhà

Nam Dương |

TPHCM – Bảo hiểm xã hội (BHXH) TPHCM cho biết, đã xác nhận cho 1.761.024 lượt người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc để nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Dự báo thời tiết 16.8: Miền Bắc nắng nóng oi bức, chiều tối giảm nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.8, miền Bắc ngày nắng với nhiệt độ cao nhất khoảng 33 - 35 độ C. Chiều tối giảm nhiệt với nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 - 27 độ C. Miền Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước

Vương Trần |

Hà Nội - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh cần phải tiếp tục nghiên cứu, xây dựng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước.  

Đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng Việt Nam hùng cường

VƯƠNG TRẦN (thực hiện) |

GS-TS Hoàng Chí Bảo - chuyên gia cao cấp, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương cho rằng, qua nghiên cứu có thể thấy rằng, Bản Tuyên ngôn Độc lập được coi như văn kiện lịch sử vô giá, thiên cổ hùng văn, tuyên ngôn lập nước Việt Nam thời hiện đại, kế tục những truyền thống dựng nước, giữ nước của ông cha ta qua các thời đại Đinh, Lý, Trần, Lê…

Bản Tuyên ngôn độc lập và ý chí, khát vọng về hạnh phúc của dân tộc Việt Nam

Quang Lâm |

Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tuyên bố với toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam). Bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cho đến ngày hôm nay, sau 76 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử đang được phát huy trong cuộc chiến mới: Cuộc chiến chống “giặc” COVID-19.