Ban Kinh tế Trương ương làm việc với tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Ninh Bình.
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Ninh Bình.
Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc tại Ninh Bình.
Lên top