Ban Kinh tế Trung ương lên tiếng vụ lái xe gây tai nạn rồi bỏ chạy

Do người dân bức xúc nên đã đánh ông Hùng khá đau. Ảnh cắt từ video.
Do người dân bức xúc nên đã đánh ông Hùng khá đau. Ảnh cắt từ video.
Do người dân bức xúc nên đã đánh ông Hùng khá đau. Ảnh cắt từ video.
Lên top