Ban hành chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Viện Nghiên cứu lập pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết cho Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết cho Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: Doãn Tấn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao nghị quyết cho Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Nguyễn Văn Hiển. Ảnh: Doãn Tấn
Lên top