Bàn giao nhiệm vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Lên top