Bàn giao nhiệm vụ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Tân Cương và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ký biên bản bàn giao. Ảnh BQP
Trung tướng Nguyễn Tân Cương và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ký biên bản bàn giao. Ảnh BQP
Trung tướng Nguyễn Tân Cương và Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa ký biên bản bàn giao. Ảnh BQP
Lên top