Bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Lễ ký bàn giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Lễ ký bàn giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Lễ ký bàn giao nhiệm vụ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ giữa đồng chí Lê Vĩnh Tân và đồng chí Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN
Lên top