Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chứng nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng cục Hậu cần.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chứng nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng cục Hậu cần.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chứng nhận bàn giao chức trách, nhiệm vụ Tổng cục Hậu cần.
Lên top