Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân Trung ương kiểm tra tại Kiên Giang

Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Trung ương kiểm tra công tác huấn luyện khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm tại Ban CHQS thành phố Rạch Giá. Ảnh: PV
Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Trung ương kiểm tra công tác huấn luyện khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm tại Ban CHQS thành phố Rạch Giá. Ảnh: PV
Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân Trung ương kiểm tra công tác huấn luyện khẩu đội súng máy phòng không 12,7mm tại Ban CHQS thành phố Rạch Giá. Ảnh: PV
Lên top