Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ là khối đoàn kết thống nhất cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh Ngọc Thành
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh Ngọc Thành
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu ra mắt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Ảnh Ngọc Thành
Lên top