Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top