Ban Bí thư thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HAC
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HAC
Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: HAC
Lên top