Ban Bí thư tặng thưởng 17 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Ông Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Ảnh PV
Ông Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Ảnh PV
Ông Phan Đình Tân, Phó Chủ tịch Chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương. Ảnh PV
Lên top