Ban Bí thư miễn nhiệm chức vụ của bà Hồ Thị Kim Thoa

Bà Hồ Thị Kim Thoa
Bà Hồ Thị Kim Thoa
Bà Hồ Thị Kim Thoa
Lên top