Ban Bí thư chuẩn y nhân sự tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Lên top