Ban Bí thư chuẩn y nhân sự làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Trường Giang
Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Trường Giang
Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh. Ảnh Trường Giang
Lên top