Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Bí thư chính thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh