Ban Bí thư chỉ định ông Trần Tiến Hưng làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng ông Trần Tiến Hưng được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao phó trọng trách mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng ông Trần Tiến Hưng được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao phó trọng trách mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Thanh Sơn chúc mừng ông Trần Tiến Hưng được Ban Bí thư Trung ương Đảng tin tưởng giao phó trọng trách mới. Ảnh: Báo Hà Tĩnh
Lên top