Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Ảnh: NB)
Lên top