Ban Bí thư cách hết các chức vụ trong Đảng với ông Nguyễn Thành Thơ

Ông Nguyễn Thành Thơ. Ảnh: L.T
Ông Nguyễn Thành Thơ. Ảnh: L.T
Ông Nguyễn Thành Thơ. Ảnh: L.T
Lên top