Ban Bí thư bổ nhiệm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Phan Xuân Thủy. Ảnh: HQ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Phan Xuân Thủy. Ảnh: HQ
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao quyết định cho ông Phan Xuân Thủy. Ảnh: HQ
Lên top