Ban Bí thư bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Quản Minh Cường. Ảnh Ngô Khiêm
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Quản Minh Cường. Ảnh Ngô Khiêm
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định của Ban Bí thư cho ông Quản Minh Cường. Ảnh Ngô Khiêm
Lên top