Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 30 về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: QH.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: QH.
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Ảnh: QH.
Lên top