Bạn bè quốc tế quan tâm sâu sắc, chúc mừng Đại hội XIII của Đảng

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đọc danh sách 71 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đọc danh sách 71 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải đọc danh sách 71 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN
Lên top