Bản án giám đốc thẩm phải tâm phục, khẩu phục, là mẫu mực cho toà cấp dưới

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh Quochoi.vn
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa - Đoàn ĐBQH Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh Quochoi.vn
Lên top