Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cung cấp nhận thức về con đường đi lên CNXH

Ông Amiad Horowitz - phóng viên báo People’s World, đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ. Ảnh: TTXVN
Ông Amiad Horowitz - phóng viên báo People’s World, đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ. Ảnh: TTXVN
Ông Amiad Horowitz - phóng viên báo People’s World, đảng viên Đảng Cộng sản Mỹ. Ảnh: TTXVN
Lên top