Bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về Đại tướng Lê Đức Anh

Chủ tịch Nước Lê Đức Anh thăm Công ty Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), ngày 29.12.1994. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Chủ tịch Nước Lê Đức Anh thăm Công ty Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), ngày 29.12.1994. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Chủ tịch Nước Lê Đức Anh thăm Công ty Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa), ngày 29.12.1994. (Ảnh: Cao Phong/TTXVN)
Lên top