Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước phát động Tết trồng cây

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động Tết trồng cây. - Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động Tết trồng cây. - Ảnh: N.Bắc.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đánh trống phát động Tết trồng cây. - Ảnh: N.Bắc.
Lên top